Vuxenkurser vt 2019

Stockholms Tennishall i Kristineberg

 Vårterminen startar den 7 januari.  
Under våren erbjuder vi kurser en timme per vecka i Stockholms tennishall i Kristineberg.
Vi har grupper veckans alla dagar från kl 07- 22.

Vuxenkurser
Pris 5760kr per 18 speltillfällen.
Gruppspel om fyra elever och en tränare. 
Varje speltillfälle är 55 min.
Speluppehåll 19, 20 april.