Villkor för Haga Tennis verksamhet

I Stockholms tennishall och Hagaparken.

Betalningsregler

För att delta i Haga Tennis tennisskola krävs att anmälningsavgiften/terminsavgiften är Haga Tennis tillhanda före aviserat sista inbetalningsdatum. 
Haga Tennis förbehåller sig rätten att fylla din plats med annan sökande om betalning ej inkommit i tid.

Frånvaro / Avbokning
Om du genom sjukdom, skada eller av annan orsak ej kan utnyttja ett eller flera speltillfällen under terminen har Du ej rätt att vid annat tillfälle återhämta dessa timmar eller få spelaravgiften återbetald.
Du har däremot möjlighet att låta någon annan ta din plats under förutsättning att den personen motsvarar gruppens nivå. Då återbetalas du från det tillfället den personen börjar. 
Detta måste dock godkännas av oss.

Privatlektioner
Du har möjlighet att boka privatlektioner med oss via info@hagatennis.se.
Det går ej att boka privatlektioner direkt med din tränare.
Eventuell avbokning sker via mail senast 24 timmar före det aktuella speltillfället.

Tränare
Under terminens 18 veckor strävar vi efter att ni ska ha en och samma tränare. Dock kan olika omständigheter såsom uppsägning, skada, sjukdom leda till att ni får fler tränare.